Chennai

Sri Tara Ma Mission-Chennai Centre
Address
:
77, Gangadeeshwarar Koil Street, Nr. Hotel Raj Bhuvan, Purusawakkam, Chennai

Tel
:
: Smt. R. Seetalakshmi : 044-26422101,
Smt. Pavitra P.N : 9840891450
Smt. Gomati Krishnan (Goma Mami) : 044-24994494,
Smt. Sudha Vijaykumar : 09884225424
Smt. Annapoorna SVS : 044-28273983